torsdag 1 maj 2014

Bricken och Olsson

Det är första maj idag och här hemma, precis som i andra länder, har det demonstrerats och talats. Det är arbetarrörelsens högtid idag, och utan åtskilliga tåg och röster hade vi inte haft de villkor vi har i Sverige. Det är rätt som ska värnas, speciellt idag där många konstiga vindar blåser. Och så är det valår, vilket gör att första maj är ännu viktigare. Jag går inte i något tåg idag. Men jag vill lyfta fram en serie böcker som förklarar varför första maj är viktig, och att det finns en historia bakom - där människor offrat mycket för att förändra det som då var ett hårt och fattigt land.  

Vibeke Olsson har skrivit tre böcker om Bricken Eriksson. Hon växer upp på Svartviks sågverk utanför Sundsvall. Hennes mamma är tvätterska och pappa arbetar på sågverket. Det är en ovanlig familj för de har bara ett barn, det dricks inte och man slår varken barn eller kvinnor. I husen där arbetarna bor kryllar det annars av ungar, löss, lungsot och fattigdom. Året är 1879 och det är få som går i skolan och många som börjar arbeta tidigt. Alla inkomster behövs och även Bricken får börja arbeta tidigt. Sågverksungen är den första, Bricken på Svartvik är den andra och Sågspån och eld den tredje boken i serien. Jag vet inte om det har kommit fler böcker men det gör det förhoppningsvis.

För genom Brickens tankar och liv får man möta ett Sverige där människor sliter och lider, där det är stor skillnad mellan fattig och rik. Det är fint skildrat och det är svårt att inte tycka om Bricken. Samtidigt är inte någon romantiserande över den situation som hon och hennes familj lever. Språket flyter och historien är spännande. Olsson är bra på att skildra historia och göra både skeendet och personerna trovärdiga. Det har hon också gjort i ungdomsböckerna om Ulrike i Ulrike och kriget samt Ulrike och freden som tar upp Tyskland under andra världskriget där Ulrike är en djupt troende nazist. Två böcker om påverkade mig djupt i tolvårsåldern. Borde definitivt läsas idag också. Det historiska finns även i Molnfri bombnatt som också tar upp andra världskriget. Här handlar det om Hedwig som efter kriget flyr till Sverige och försöker glömma de ärr som kriget har gett henne. Men när nynazisterna hörs igen 1993 kommer allt tillbaka, och hon känner att det är dags att berätta.

Så vill du läsa om kvinnor i ett historiskt perspektiv är Vibeke Olsson ett utmärkt val. Både på första maj och alla andra dagar.

Två gånger Bricken.


En bok om Hedwig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar